Vážení čtenáři a návštěvníci webových stránek  Mezinárodní nevládní organizace "Všeslovanský výbor".

Vítáme vás na našich webových stránkách. Dozvíte se, z nich co je mezinárodní slovanské hnutí, které organizace  a spolky v něm působí a ve kterých zemích. Jejich výčet však není vyčerpávající, protože slovanské organizace  nejsou financovány jinak, než příspěvky vlastních členů a proto si mnohdy nemohou dovolit pořídit své webowé stránky.

Na našich stránkách naleznete články v různých slovanských jazycích. My, Slované, máme oproti jiným národům schopnost si vzájemně rozumět a většina z nás k tomu nepotřebuje tlumočení či překlady. I v tom je jeden z předpokladů slovanské jednoty, přátelství, tedy slovy Ĺudovíta Štúra "slovanské vzájemnosti". A právě ta je smyslem nezištné a obětavé práce našich členů a aktivistů.

Nejnovější zprávy Všeslovanského výboru naleznete v rubrice Aktuální. Čtěte časopis Slovanský svět, jehož tlačítko je umístěno na liště.

Další informace ze slovanského světa naleznete na webových stránkách Všeslovanského svazu: vseslav.su

 

Дорогие братья и сестры, славяне !

По  случаю  76-летия  Великой  Победы  и  76-летия  освобождения Чехословакии от фашизма примите самые искренние и теплые поздравления от Всеславянского комитета в Праге. В этот день мы вспоминаем погибших в той страшной и безумной войне. Низкий поклон всем тем, кто сберег от уничтожения нашу Родину, спас от фашистского рабства народы Советского Союза и Европы, дал свободу и независимость многим странам мира. Примите наши искренние пожелания мира и добра, счастья, здоровья и благополучия.

 

 

 

Děkujeme za osvobození Československa

 

Drazí bratři a sestry, Slované!

U  příležitosti  76.  výročí  Veliho vítězství  a  76.  výročí  osvobození Československa od  fašismu  přijměte  nejupřímnější  a vřelé blahopřání Všeslovanského výboru v Praze. V tento den si připomínáme ty, kteříi zahynuli v oné hrozné a šílené válce. Hluboce se skláníme před všemi, kteří zachránili naši vlast před zničením, zachránili národy Sovětského svazu a Evropy před fašistickým otroctvím, přinesli svobodu a nezávislost mnoha zemím světa.

Přijměte naše upřímná přání míru a dobra, štěstí, zdraví a pohody.