Vážení čtenáři a návštěvníci webových stránek  Mezinárodní nevládní organizace "Všeslovanský výbor".

Vítáme vás na našich webových stránkách. Dozvíte se, z nich co je mezinárodní slovanské hnutí, které organizace  a spolky v něm působí a ve kterých zemích. Jejich výčet však není vyčerpávající, protože slovanské organizace  nejsou financovány jinak, než příspěvky vlastních členů a proto si mnohdy nemohou dovolit pořídit své webowé stránky.

Na našich stránkách naleznete články v různých slovanských jazycích. My, Slované, máme oproti jiným národům schopnost si vzájemně rozumět a většina z nás k tomu nepotřebuje tlumočení či překlady. I v tom je jeden z předpokladů slovanské jednoty, přátelství, tedy slovy Ĺudovíta Štúra "slovanské vzájemnosti". A právě ta je smyslem nezištné a obětavé práce našich členů a aktivistů.

Nejnovější zprávy Všeslovanského výboru naleznete v rubrice Aktuální. Čtěte časopis Slovanský svět, jehož tlačítko je umístěno na liště.

Další informace ze slovanského světa naleznete na webových stránkách Všeslovanského svazu: vseslav.su

 

                                              Mezinárodní  den

                 boje proti imperialismu, válce a fašismu