Slovanský svět 03/2019

Zemřel JUDr. Miroslav Polreich

Český diplomat, který zachraňoval svět jako spojka mezi Moskvou a Washingtonem, rozvědčík, spisovatel, český vlastenec a účastník mezinárodního slovanského hnutí tragicky zahynul v pátek 15. března 2019 ve večerních hodinách v Čáslavi ve věku 87 let.     

 

JUDr. Miroslav Polreich na Slovanském sjezdu 1.června 2017 na lodi "Kněžna Anastasija" Foto: Zdeněk Opatřil

Miroslav Polreich v padesátých a šedesátých letech působil v diplomacii a tajných službách. Aktivně se podílel na vyjednáváních, která vedla k ukončení války ve Vietnamu. Působil přitom zejména jako spojka mezi Washingtonem a Moskvou.

Účastnil se též mírových jednání po Šestidenní válce Izraele proti arabským zemím v roce 1967. Byl to právě Miroslav Polreich, kdo v roce 1967 zprostředkoval schůzku amerického prezidenta Johnsona se sovětským premiérem Kosyginem v Glassboro. Jeho diplomatický um zajistil, že jednání byla ukončena bez eskalace napětí mezi USA a SSSR, které reálně hrozilo.

V srpnu 1968 pracoval pro československou misi při OSN v New Yorku. Po 21. srpnu připravoval podklady pro vystoupení československého ministra zahraničí Jiřího Hájka, který do New Yorku přiletěl z dovolené v Jugoslávii a na půdě OSN protestoval proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Právě proto musel v roce 1969 na dvacet roků z diplomacie i z rozvědky odejít. Věnoval se spisovatelské činnosti. Stal se autorem literatury faktu, například napsal „Špioni v diplomacii – Česká stopa při řešení krizových situací v mezinárodní politice“. Po roce 1989 se vrátil na Ministerstvo zahraničních věcí, vedl československou delegaci při OBSE.

Miroslav Polreich se nenechal ovlivnit žádnou ideologií. Byl vzdělaný a zkušený a proto měl schopnost utvářet si svůj zdravý názor na události kolem něj.

Vzpomínal, jak mu v  r. 2016 Ministerstvo vnitra poslalo pozvánku na nějakou konferenci, která se konala v budově ministerstva. Šel tam a poslouchal příspěvky. Hlavní slovo tam měli Ukrajinci, kteří vyprávěli: „nemyslete si, Rusové napadnou Evropu, bude nukleární válka“. To byl první den. Nelíbilo se mu, že ministr vnitra organizuje takovou blbost a nechá tam takové lidi vůbec mluvit. Vyslovil tam veřejně svůj názor a druhý den jej známý dezinformátor a protiruský aktivista Jakub Janda, který tzv. „konferenci“ organizoval, na jednání nepustil.

Ještě vloni v létě Miroslav Polreich komentoval setkání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem a nesmysly, které o tomto jednání zaznívaly z veřejnoprávní České televize.

Miroslav Polreich se velmi dobře orientoval v politice USA i Ruska, k tomu mu pomáhala dokonalá znalost angličtiny a ruštiny. Cítil se však být Čechem a Slovanem. Proto se zapojil krátce po ustavení Českomoravského slovanského svazu do práce literární sekce jeho Klubu slovanských umělců. V roce 2017 se zúčastnil Jubilejního slovanského sjezdu v Moskvě a v Sankt Petěrburgu. Tento sjezd, který byl pořádán u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v obou uvedených ruských městech, jehož se tehdy zúčastnila početná delegace Slovanů z Rakouska-Uherska, vedená Františkem Palackým, je jedním z nejvýznamnějších slovanských sjezdů této doby. Na něm byly mimo jiné posouzeny  400 let trvající snahy, návrhy a představy o sjednocení slovanských národů a byl poprvé rozpracován projekt Společenství nezávislých slovanských států. Dokument byl schválen jako strategický cíl mezinárodního slovanského hnutí.

Tento projekt však okamžitě vyvolal vášně u několika ruských účastníků sjezdu, kteří se rozhodli jej uskutečnit v červnu 2018 v Praze na Všeslovanských národopisných slavnostech „Slovanská Praha-2018“. Česká delegace se jednomyslně postavila proti těmto snahám. Byl to právě JUDr. Miroslav Polreich, jako člen české delegace, který exaktně zdůvodnil, proč je třeba takové snahy v této době odmítnout a pragmaticky uvedl negativní důsledky, které by taková iniciativa přivodila nejen České republice, ale především Rusku, ale i dalším slovanským zemím. 

Poslední slovanskou akcí, které se Miroslav Polreich zúčastnil byly právě zmíněné Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha-2018“. Na Slovanské Praze 2018 byly položeny základy pro formování Společenství slovanských národů. Nikoliv států, což Miroslav Polreich s dobrým pocitem v duši přivítal.   

Odešel, vzácný a skromný člověk, který nevyčníval nad ostatní, ale svými  analytickými úvahami výrazně přispěl k formování slovanského hnutí u nás, ale i v mezinárodním měřítku.

Čest jeho památce!

 

 

Скончался профессор Ким Алексеевич Смирнов

 

Международное славянское движение понесло тяжелую утрату — не стало Кима Алексеевича СМИРНОВА, вдохновенного деятеля и организатора, крупного ученого, автора книг по русской экономике XIX и XX веков и многих научных трудов, посвященных проблемам славянского мира.

Родился 19 декабря 1937 г. в г. Талдоме. После окончания школы учился в Высшем военно-морском училище им. А.С. Попова. В 1962 г. поступил в аспирантуру Московского электротехнического института связи им. А.С. Попова по направлению «Оргсвязь». С 1967 по 1975 г. по приглашению академика Н.П. Федоренко работал в ЦЭМИ АН СССР, написал две монографии: «Системы оперативного маневрирования ресурсами» и «Информационные системы следящего управления». Работал в Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. В 1992 – 1993 гг. был деканом факультета маркетинга Российского открытого университета.


Общий список его научных трудов составляет более 180 наименований.

В 1993 профессор Смирнов получил предложение от Президиума Международной славянской академии создать Международный славянский университет (институт),  ориентированный на нужды славянского общества. С тех пор его деятельность тесно связана с развитием славянского единства, утраченного после развала СССР и прекращения деятельности СЭВ. Международный Славянский институт, под его руководством стал весомым фактором российского национального образования. К.А. Смирнов был два десятилетия его ректором.

В 1999 г. вместе с единомышленниками Ким Алексеевич Смирнов инициировал образование Кирилло-мефодиевской академии славянского просвещения (КМАСП). Он был избран академиком и Президентом КМАСП за заслуги перед отечеством. В год десятилетия Института профессор Смирнов Ким Алексеевич был награждён от имени РПЦ орденом князя Даниила Московского третьей степени. 

За профессиональные достижения в области просвещения, образования и духовного воспитания молодёжи Международная Наградная Академия наградила его орденом им. Я.С. Макаренко.

Подвижник Славянского единства, К.А. Смирнов был подлинным энтузиастом и творцом, одним из тех российских общественных деятелей, кто в середине 90-х, возрождая русский национальный дух, возродил и международное Славянское движение.

Международный славянский комитет  выражает соболезнование жене, дочери и внучке покойного.
Светлая память Киму Алексеевичу!
Царствие Небесное!