Обращение Всеславяского комитета

 

Всеславянский комитет - международное неправительственное объединение, основной целью которого является, в частности, сотрудничество, распространение информации и взаимопомощь славянских и патриотических организаций, славянских народов, развитие и обновление народных традиций, культур, обычаев, морали и других ценностей, их защита формами и методами, соответствующими нормам международного и национального права.


читать дальше... 

Výzva Všeslovanského výboru

Všeslovanský výbor je mezinárodním nevládním spolkem, jehož hlavním cílem je mimo jiné spolupráce, veřejné šíření informací a vzájemná pomoc slovanských a vlasteneckých organizací, slovanských národů, rozvíjení a obnovování lidových tradic, kultur, zvyků, morálky a dalších hodnot, jejich ochrana formami a metodami, které odpovídají normám mezinárodního a vnitrostátního práva.

 

číst dál... 

 V.Vondruška: O vlastenectví a vlastizradě

 
Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k této zemi. Učil jsem se národní dějiny a českou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s českou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština, navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice mých předků. Jásal jsem jako malé dítě, když naši sportovci vítězili, na stožár stoupala česká vlajka a zněla hymna, která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem.

číst dál...
 
А. Н. Закатов: «Русский Мир» и Всероссийское цивилизационное пространство

С середины 1990-х годов в общественно-политическом лексиконе на постсоветском пространстве вновь зазвучало подзабытое в эпоху коммунистического режима словосочетание «Русский Мир». 


 
 
Vývoj událostí kolem nás staví často lidi před nesrozumitelné rébusy. Lidé jim buď přisuzují jiné příčiny a význam, nebo jim nerozumějí, často odmítají o nich blíže uvažovat. Odmítají je pak jako takové, vyjadřují se k nim často dosti vulgárním způsobem, příp. s obecným konstatováním, že „politika je svinstvo“. Stačí se podívat na sociální sítě.
 
Celý článek čtěte ZDE