Vážení čtenáři a návštěvníci webových stránek  Mezinárodní nevládní organizace "Všeslovanský výbor".

Vítáme vás na našich webových stránkách. Dozvíte se, z nich co je mezinárodní slovanské hnutí, které organizace  a spolky v něm působí a ve kterých zemích. Jejich výčet však není vyčerpávající, protože slovanské organizace  nejsou financovány jinak, než příspěvky vlastních členů a proto si mnohdy nemohou dovolit pořídit své webowé stránky.

Na našich stránkách naleznete články v různých slovanských jazycích. My, Slované, máme oproti jiným národům schopnost si vzájemně rozumět a většina z nás k tomu nepotřebuje tlumočení či překlady. I v tom je jeden z předpokladů slovanské jednoty, přátelství, tedy slovy Ĺudovíta Štúra "slovanské vzájemnosti". A právě ta je smyslem nezištné a obětavé práce našich členů a aktivistů.

Nejnovější zprávy Všeslovanského výboru naleznete v rubrice Aktuální. Čtěte časopis Slovanský svět, jehož tlačítko je umístěno na liště.

Další informace ze slovanského světa naleznete na webových stránkách Všeslovanského svazu: vseslav.su

 

Svatá Dobroslava Moravská byla  dne 28. září 2022 slavnostně  uvedena

do Seznamu svatých  Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska.

(čtěte v časopise Slovanský svět č. 6/2022)

28 сентября 2022 года святая Доброслава Моравская была торжественно зачислена

в Список святых Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

(читайте в журнале Slovanský svět № 6/2022)

 

ZASTAVTE VÁLKU NA UKRAJINĚ !

ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ НА УКРАИНЕ!