Slovanský svět 04/2015

Krymští Kozáci se spojili

Simferopol. 7 září 2015  V hlavním městě Republiky Krym Simferopolu se 7. září 2015 konal ustavující Velký kozácký kruh Krymu, kde bylo rozhodnuto o vytvoření Kozáckého sdružení krymského okruhu.

Velkého kozáckého kruhu Krymu se zúčastnilo 1005 kozáků, 781 delegátů z 53 základních vesnických, staničních a městských kozáckých organizací zastupujících 1909 kozáků.

Struktura nově vytvořené organizace se skládá ze zástupců 58 základních vesnických, staničních a městských kozáckých společnosti zapsaných v registru podle ruského práva.

 

Jednání předsedy vlády S.Aksjonova a jeho náměstků s českou delegací se zúčastnili i nejvyšší představitelé Pravoslavné církve.

 

Podle slov představitele Krymu Sergeje Aksjonov, který navštívil kozácký kruh, vítězství v Krymském jaru bylo umožněno zejména díky kozákům.

 

Základem kozáckého světového názoru  byly vždy pravoslavná víra a láska k vlasti. Především Kozáci se mohou a musejí stát nejúčinnější vlasteneckou silou Krymu - řekl Aksjonov, adresně ke kozákům.

 

Připomněl, že podle akčního plánu k provádění «Strategie rozvoje státní politiky Ruské federace ve vztahu k ruským kozákům do roku 2020», krymská vláda plánuje otevřít kozáckou kadetskou školu, provedení vojenských polních cvičení,  poskytnutí pomoci kozákům  při organizaci a realizaci vlastní zemědělské produkce, atd..

 

«Jsem přesvědčen, že začíná nová etapa rozvoje krymského kozáctva. Ze své strany, slibuji pomoc, máme za sebou dlouhou cestu, ukázali jsme, co jsme schopni společně udělat. I nadále budeme držet pohromadě, chránit naše pravoslavné tradice, naše Rusko a Krym», - řekl.

 

Na ustavujícím Velkém kozáckém kruhu Krymu byl zvolen ataman,  jeho zástupci, a také Rada atamanů, Rada starších, « Soud cti», kontrolně-revizní komise Kozáckého sdružení krymského okruhu.

 

Atamanem Krymu se stal vedoucí odboru pro věci kozáků Hlavní správy činností představitele Republiky Krym v aparátu Rady ministrů Republiky Krym, kozácký generál Vladimir Mironov.

 

Podle slov atamana, má pohraniční služba Ruska právo najmout registrované kozáky k ochraně hranic za podmínky uzavření příslušné smlouvy. Kromě toho,  již existuje program  přesídlení kozáckých rodin do pohraničních oblastí.

 

«Budeme ve službě při ochraně hranic. Je pravděpodobné, že bude vybudována  kozácká osada v blízkosti Armjanska. Neexistuje žádný nátlak, ale my si musíme uvědomit, že žijeme na hranicích s Ukrajinou, a měli bychom být připraveni na všechny možnosti»- řekl.

 

První místopředseda Rady ministrů Krymu Michail Šeremet řekl, že vláda republiky je připravena poskytnout veškerou možnou podporu vytvoření a rozvoji jednotného Krymského kozáckého vojska.

 

Velkého kruhu, se na pozvání nejvyššího představitele Republiky Krym Sergeje Aksjonova, zúčastnila delegace Trojické kozácké stanice z České republiky, vedená jejím atamanem, kozáckým generálem Sergejem Komkovem. Členy delegace byli také také senátor Parlamentu ČR Jaroslav Doubrava a předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil.                                                                                  

Kozácký kruh  je u kozáků tradiční označení jakéhokoliv národního shromáždění. Kruhy řeší všechny veřejné záležitosti při plné nezávislosti a demokracii kozáckých sdružení, jsou shromážděním pravomocných představitelů.

Během akce se Sergej Aksjonov setkal s delegací z České republiky, se kterou projednal otázky další spolupráce. Česká delegace také besedovala s Metropolitou Feodosijským a Kerčským Platonem a Metropolitou Simferopolským a Krymským Lazarem. Metropolita Platon řekl, že Ruská pravoslavná církev je silná a nedovolí, aby do jejich struktur pronikly destruktivní síly.

Při jednáních ministři krymské vlády vyjádřili zájem spolupracovat s Českou republikou v oblasti městské dopravy, investic, vzdělání a tak dále.

Česká delegace jednala s atamanem Vladimirem Mironovem.

Podle Mironova jsou krymští kozáci připraveni pomáhat při udržování veřejného pořádku ve městech a obcích poloostrova. Kozáci jsou důležitou polovojenskou jednotkou, jejíž členové jsou registrováni v posádkách armády. V jejich řadách jsou převážně dobře vyškolení lidé, kteří vědí, jak zacházet se zbraněmi a kteří si zaslouží své hodnosti. Ale uniformu si na sebe oblékají nejen skuteční kozáci, ale bohužel i «klauni».

V Krymu, byl s pomocí policie zahájen boj proti takzvaným  kozáckým «klaunům». Reálně je v Rusku ne více než 20 kozáckých generálů, a každý z nich má prezidentský dekret, každý z nich má certifikát podepsaný Putinem. Všichni ostatní jsou «klauni». Dokonce za doby Ukrajinské vlády to šlo tak daleko, že se v Bachčisaraji začal formovat tatarský kozácký pluk. Vždyť Tataři jsou muslimové a kozáctví je pevně spjato s pravoslavím!

V závěru pobytu české delegace byla v budově Rady ministrů Republiky Krym podepsána Dohoda o spolupráci mezi Kozáckým sdružením Krymského okruhu a Trojickou kozáckou stanicí v ČR. Dohodu  podepsali atamani, kozáčtí generálové Vladimir Mironov a Sergej Komkov. Svědky aktu byli první náměstek předsedy Rady ministrů Republiky Krym Michail Šeremet a senátor Parlamentu České republiky Jaroslav Doubrava.

 

Češi na Krymu

Osobní dojmy

Delegace vedená atamanem stanice, kozáckým generálem Sergejem Komkovem, v níž mimo jiných byli senátor Parlamentu ČR Jaroslav Doubrava a předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil, cestovala na Krym na pozvání nejvyššího představitele Republiky Krym, předsedy Rady ministrů Sergeje Aksjonova. «Pozvání  jsme přijali už proto, že v českých a evropských médiích nenajdeme žádné informace o tom, jak dnes žijí prostí lidé na Krymu».

 

«V Čechách mne varovali, abych na Krym nejezdil, že je tam válka, o které se  u nás nepíše. Cestou jsem se zastavil v Moskvě, kde mi jeden známý říkal, že letos byl na Krymu dvakrát a pokud prý tam najdu alespoň jednoho člověka, který by chtěl, aby se Krym vrátil pod Ukrajinu, ať s ním udělám rozhovor. Hledal jsem já, hledal i senátor Doubrava, ale všude jsme viděli jen spokojené lidi, kteří oceňovali, že na Krymu není válka, že se konečně začínají budovat nová sanatoria a rekreační objekty,  zavedl se a zavádí řád a odbourává se korupce, která prý byla strašná a Krym se postupně mění v právní stát. Ale já jsem skutečně našel jednoho asi 50tiletého muže, který si naříkal na válečné útrapy. Po krátké chvíli rozhovoru se ukázalo, že pochází z Luhanska a na Krym si přijel i s rodinou odpočinout od války, načerpat energii a posílit zdraví.» — řekl Zdeněk Opatřil.

 Na snímku česká delegace s atamanem Mironovem před budovou Rady ministrů v Simferopolu,

 

Čím si současný ukrajinský establishment ublížil?

 

To jsme se pokusili zjistit. Zákaz používat ruský jazyk, zavedení ukrajinštiny, jako jediného jazyka, a to i přes to, že Rusů je na Krymu téměř 80%, Ukrajinců 5-7% a krymských Tatarů 12-13%.

 

Na budově vlády v Simferopolu jsou nápisy v ruštině, ukrajinštině a krymské tatarštině. Připravuje se nový zákon o vzdělání. Zaručuje výuku v třech jazycích — ruském, ukrajinském a krymsko-tatarském. Ukrajina způsobila obyvatelům Krymu spoustou problémů. Strašným šokem bylo, když kyjevské úřady přestaly zásobovat poloostrov vodou, což samozřejmě zasáhlo lidi a hlavně zemědělce na severu poloostrova. Důsledkem byla velká neúroda. Ukrajina zakázala vývoz potravin na Krym, čímž poškodila podnikatele obou zemí. Rusko tento deficit vykrylo a obchody jsou plné zboží. Krymská vláda teď buduje vlastní potravinářský průmysl. Má zájem o obnovení spolupráce s Českou republikou především v oblasti městské hromadné dopravy, což by mohlo být přínosem pro obě země.

 

Kyjev tvrdí, že prý je Krym vylidněný, žádní turisté tam nejezdí.

 

Toto tvrzení Kyjeva je lživé. V Simferopolu a v Jaltě jsou ulice plné lidí  a aut, jako nikdy předtím. Z Krymu skutečně odjelo asi 6 tisíc lidí, převážně státních zaměstnanců, zato se tam 200 tisíc přistěhovalo. Viděli jsme na Krymu spoustu turistů, hlavně ruských.

 

Krymská vláda počítá s prudkým rozvojem cestovního ruchu. Ročně by sem mělo přijet asi  pět milionů turistů. K tomu je třeba vybudovat potřebnou infrastrukturu. V průběhu nadcházejících pěti let bude Krym obrovskou příležitostí  pro investiční společnosti, stavební firmy, dodavatele technologií atd. Pokud toho rusofóbní Češi nevyužijí, bude to jen k naší škodě. Ve světě bude, ostatně jak se vždycky ukázalo, zájemců, kteří takovým sebezničujícím komplexem netrpí, dostatek.

 

Politika stranou

 

Senátor Jaroslav Doubrava i předseda VSV Zdeněk Opatřil byli na Krymu jako soukromé osoby. Nevystupovali jménem institucí, které jinak reprezentují. Otázku, zda se jednalo o anexi či nikoliv, neřešili. Podstatné pro ně je, že připojení Krymu k Ruské federaci se uskutečnilo na základě platného referenda, že je projevem vůle lidu a lidé jsou se současným stavem spokojeni.  

Cesta delegace Trojické kozácké stanice z České republiky na Krym a její přijetí na nejvyšších místech vyvolaly nelichotivý zájem zapšklých rusofobů a slovanofobů.

Крымские казаки объединились

Симферополь. 7 сентября 2015г.. В Симферополе 7 сентября состоялся учредительный Большой круг казаков Крыма, на котором было принято решение о создании Крымского окружного казачьего общества.

Атаман Крымского окружного казачьего общества Владимир Миронов

 

На учредительном Большом круге казаков присутствовало 1005 казаков, 781 делегат от 53 первичных хуторских, станичных и городских казачьих обществ, представляющих 1909 казаков.

В состав новосозданной организации вошли представители 58 первичных хуторских, станичных, городских казачьих обществ, зарегистрированных согласно российскому законодательству.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, посетившего казачий круг, победа в Крымской весне стала возможной во многом благодаря казакам.

Основой мировоззрения казака всегда были православная вера и любовь к Отечеству. Именно казачество может и должно стать самой эффективной патриотической силой Крыма, - отметил Аксёнов, обращаясь к казакам.

Он напомнил, что, согласно плану мероприятий по реализации «Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года», правительством Крыма запланировано открытие казачьего кадетского корпуса, проведение военно-полевых сборов, оказание содействия казачьим организациям в реализации собственной сельхозпродукции и т. д.

«Уверен, что начинается новый этап развития крымского казачества. Со своей стороны обещаю содействие, мы с вами прошли большой путь, показали, на что мы способны, действуя вместе. Мы и далее должны держаться вместе, защищая наши православные традиции, нашу Россию, Крым», – сказал он.

 

На учредительном большом круге казаков Крыма избрали атамана, выбрали его заместителя, а также Совет атаманов, Совет стариков, «суд чести», контрольно-ревизионную комиссию Крымского окружного казачьего общества.

 

Атаманом Крыма стал заведующий отделом по делам казачества Главного управления по обеспечению деятельности главы РК аппарата Совета министров Республики Крым, казачий генерал Владимир Миронов.

 

По словам атамана, пограничная служба ФСБ России имеет право нанимать реестровых казаков для охраны границы при заключении соответствующего контракта. Кроме того, существует программа по переселению в приграничные районы семей казаков.

 

«Будем нести службу по охране границ. Возможно, будет сделан казачий хутор в окрестностях Армянска. Нагнетания никакого нет, однако мы понимаем, что живём на границе с Украиной и должны быть готовы к любым вариантам», - рассказал он.

 

Глава республики Сергей Аксёнов по завершении мероприятия поздравил казаков и пообещал со своей стороны всяческую поддержку.

 

Первый заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Шеремет сообщил, что правительство республики готово оказывать всевозможную поддержку в создании и развитии единого Крымского казачьего войска.

 

В Большом круге, по приглашению главы Республики Крым  Сергея Аксёнова, приняла участие делегация Троицкой казачьей станицы из Чехии во главе с атаманом, казачьим генералом Сергеем Комковым. В состав делегации входили также сенатор Парламента ЧР Ярослав Доубрава и председатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил.

                                                                                      

Казачий круг – традиционное название у казаков любого всенародного собрания. Круги решают все общественные дела и при полной независимости и демократизме казачьих обществ являются собранием полноправных представителей.

 

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов встретился с делегацией из Чехии, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества. Чешская делегация беседовала также с Митрополитом Феодосийским и Керченским Платоном и Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем. Митрополит Платон заявил, что РПЦ прочная и не допустит проникновение деструктивных сил в церковь.

 

В беседе в Правительстве Крыма министры заявили о желании сотрудничать с Чешской Республикой в сфере городского транспорта, инвестиций, образования и т. д.

 

Чешская делегация беседовала с атаманом Владимиром Мироновым. 

По словам Миронова сами крымские казаки готовы помогать в поддержании общественного порядка в городах и населённых пунктах полуострова.  Казачество представляет собой серьезное военнизированное подразделение, члены которого зарегистрированы в военкомате. В его рядах в основном хорошо подготовленные люди, умеющие обращаться с оружием и заслужившие свои погоны. Но форму и звание примеряют на себя не только реальные казаки, но и "ряженые".

В Крыму для борьбы с так называемыми «ряжеными» казаками планируют привлечь ФСБ и полицию. Настоящих казачьих генералов в России не более 20, и по каждому есть указ президента, у каждого есть удостоверение, подписанное Путиным. Всех остальных называют ряжеными.

В заключение пребывания был заключен Договор о сотрудничестве Крымского окружного казачьего общества и Троицкой казачьей станицей. Договор подписали казачье генералы Владимир Миронов и Сергей Комков. При подписании акта присутствовали  Первый заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет и сенатор Парламента ЧР Ярослав Доубрава.