Slovanský svět 05/2016

  1. sjezd Českého svazu bojovníků za svobodu

Praha, 21. června 2016.  V sále Ministerstva obrany se v úterý sešel jubilejní X. sjezd Českého svazu bojovníků za svobodu. Zúčastnili se ho vzácní hosté: prezident republiky Miloš Zeman, místopředseda Senátu Zdeněk Škromach (ČSSD), místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil (ODS), tajemník Slovenského zväzu bojovníkov za svobodu Viliam Longauer, rychtář Veleobce Baráčníků Jaroslav Proček,  předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil, a další. Přítomen byl také předseda Slovanského výboru ČR Jan Minář, který je členem svazu.

Prezident Miloš Zeman, který je členem svazu, na sjezdu řekl, že za svobodu je stále potřeba bojovat. Zmínil svobodu názorů, kterou  lidem upírají tzv. pseudoelity.

Prezident Miloš Zeman hovořil k delegátům desátého sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu. FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

„Existuje nikým nevolená pseudoelita, která své názory považuje za nadřazené názorům ostatních. Nepřipouští rovnoprávný dialog, to se týká například debaty o migrační krizi, ale i dalších věcí. Jakékoli nadřazování může vést k pokusům o cenzuru a bude nás vracet zpátky do totalitní společnosti, kde odlišnost názorů byla trestána,“ varoval prezident.

Neodpustil si, jak sám řekl, extrémní přirovnání. „Byl člověk, který absolvoval francouzské školy, pak se vrátil do své země a páchal tam dobro. Ten člověk se jmenoval Pol Pot, země se jmenovala Kambodža a výsledkem páchání dobra byly dva milióny mrtvých,“ řekl Miloš Zeman.

 

Prezident znovu připomněl svůj nedávný projev v Lidicích, kde varoval před „výhonky neonacismu“. Mluvil o DSSS. „Je to strana, která se bratří se stranou Mariána Kotleby (LSNS). Poslanci Kotlebovy strany si na výročí popravy Jozefa Tisa připnuli černé stužky. Demonstrovali tak solidaritu s masovým vrahem a válečným zločincem. Nelze proto tvrdit, že neonacismus je u nás zcela mrtev.“ uvedl Zeman.

 

„Jsou ale i jiné formy omezování svobody,“ řekl prezident. Právě proto by se podle něj neměla myšlenka Svazu českých bojovníků za svobodu redukovat pouze na totalitní ideologie. „Měla by k vám přivést novou, mladou generaci,“ řekl Zeman.

 

Své zamyšlení nad stavem svobody v zemi zakončil v projevu na X. sjezdu Svazu bojovníků za svobodu prezident Miloš Zeman výzvou. „Snažme se dosáhnout toho, aby v naší společnosti žili aktivní a sebevědomí občané, jimiž nebude nikdo manipulovat, kteří budou přijímat věrohodné informace bez jakékoli cenzury a kteří si sami bez manipulativního a mediálního nátlaku jakýchsi pseudoelit, jež samy rozhodují, kdo je v tomto národě moudrý a kdo moudrý není, budou rozhodovat, koho vyberou ve svobodných volbách za svoje představitele,“ uzavřel Miloš Zeman své vystoupení.

 

Prezident obdržel Řád Českého svazu bojovníků za svobodu za dlouhodobou podporu svobody a demokracie. „Myslím, že si jej nezasloužím, ale že si jej ještě odpracuji,“ vtipkoval. FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

 

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) poznamenal.  „Je nás tu více politiků napříč spektrem, ale pana ministra Hermana tu nevidím. Asi dává přednost jiným sjezdům.“ Zahradil zkritizoval  ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který nedávno navštívil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení.

 

Předsedou svazu byl opět zvolen plk.v.v. Jaroslav Vodička a post 1. místopředsedy obhájil plk.v.v. Emil Kulfánek. Bylo zvoleno nové předsednictva, výkonný výbor a kontrolní komise.

 

Předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil obdržel u příležitosti jubilejního sjezdu Pamětní medaili III. stupně za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu.

 

Společné foto na památku. Zleva Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru, Jan Kux, předseda Jihomoravské krajské rady Českomoravského slovanského svazu, Zdeněk Škromach (ČSSD), místopředseda Senátu Parlamentu ČR a Jan Zahradil (ODS), poslanec Evropského parlamentu.  Foto: Archiv VSV

 

 

Za jednotu vlasteneckých a slovanských organizací

 

Vystoupení předsedy Všeslovanského výboru JUDr.Zdeňka Opatřila na 10. sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu 21.června 2016 v Praze

 

Vážení přátelé, účastníci jubilejního sjezdu  !

 

Velice si vážím toho, že se mohu zúčastnit vašeho jubilejního sjezdu.  Já jsem se narodil ve válce, ale můj otec, i když byl invalida, sbíral ve své rodné vesnici potraviny a nosil je sovětským partyzánům do lesa, což bylo velmi nebezpečné. Jeho dva bratři byli partyzány a jen o vlas unikli smrti v koncentračních táborech, moje tchýně v hodnosti kapitána Rudé armády oslavila v horečkách  9.květen 1945 v Berlíně a tchán, rovněž důstojník RA v Polsku. A já jsem v r.1977 nechal v Rajhradě vystavět pomník na místě, kde padl gen. Maxim Jevsejevič Kozyr, o jehož životních osudech a válečné cestě jsem později napsal knihu Osud generála. Ta je zcela vyprodaná. Tolik na  úvod.

 

Dnešní doba je složitá v tom, že prostřednictvím nebezpečné ideologie multikulturalismu a uplatňování oikofobie, což je vyvolávání strachu z vlasti a ze všeho národního, vlasteneckého, z tradic, z kultury a jazyka, jsou skandalizováni politikové, kteří mají zdravý rozum, jako je prezident republiky  Miloš Zeman, předseda Senátu  Milan Štěch, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, ale i spolky, jako je ČSBS, Všeslovanský výbor, Českomoravský slovanský svaz, Baráčníci a další. Útoky jsou vedeny i proti  představitelům těchto organizací a jsou o nich šířeny neuvěřitelné výmysly, pomluvy a lži. Terčem útoku je současně i Pravoslavná církev, která pro Slovany představuje obrovskou duchovní sílu.  Zostouzen nehorázným způsobem je člověk vysokých mravních kvalit, vlastenec a Slovan, člověk nesmírně vzdělaný, Prof. ThDr. Radim Pulec, PhD. (emeritní Metropolita Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska a arcibiskup pražský Kryštof). Této odporné kampani zrádců národních zájmů se propůjčují taková internetová media, jako je ECHO 24 a Parlamentní listy, ale i  časopis Týden, které se díky tomu stávají mediální žumpou. Parlamentním listům, které se mají stát prioritním mediem pro prezidenta republiky proto vřele doporučuji, aby lživé a pomlouvačné články z 1. a 3. června autorů Wolfa a Merunky dementovaly.

 

Objevily se pokusy proniknout do aktivních slovanských organizací s cílem je rozložit.  Zakládají se jakoby «slovanské» organizace, které slovanské myšlence škodí a parazitují na ní.   Mezi našimi spoluobčany se objevili zrádci, kteří se snaží získat naši důvěru, informace o slovanském a vlasteneckém hnutí a kontakty. Představitelé těchto falešných  «slovanských» organizací překrucují informace, které získají a publikováním svých výmyslů a rozesíláním lživých dopisů na kontaktní adresy, které získali, se snaží diskreditovat skutečné vlastence a všechny ty, kdo poctivě pracují ve slovanském hnutí.

 

Pokud se proti tomuto nedokážou vlastenecké organizace semknout a pokud nedokážou vytvořit obranný štít, pokud  si tzv. novináři neuvědomí komu a čemu vlastně slouží, octne se náš národ na pokraji propasti.

 

XII. Všeslovanský sněm, který se konal  21. až 24. května 2015 v Moskvě a kterého se od ČSBS aktivně zúčastnili plk. Emil Kulfánek a Dr. Jan Kux, přijal Memorandum «O slovanské jednotě». V něm se mj. praví:

 

«Dnes jsme vystaveni nenávistným větrům, které se snaží vyrvat z kořenů naši starověkou pravdu-historii, kulturu, národní dědictví a snaží se rozsévat po celém světě lež a nenávist!»

 

Memorandum «O slovanské jednotě», které je výzvou k jednotě,  bylo bohužel okamžitě zpochybněno a napadnuto představiteli některých slovanských organizací, což je tragedie. Toto není cesta ke sjednocení.

 

Vážení přátelé,

 

jsme svědky geopolitických katastrof, které byly mnoho let proti nám, Slovanům připravovány. Byl demontován Sovětský svaz – mohutná velmoc, která bránila slovanský svět. Byla rozdrobena Jugoslávie, Československo, bombardováno Srbsko. Byla zinscenována bratrovražedná válka na jihovýchodě Ukrajiny. Umírají nevinní lidé. Stovky tisíc Ukrajinců běží za hranice, aby si zachránili život. NATO je už na hranici s Ruskem. Přesto sdělovací prostředky straší Ruskem. Cožpak jsou slepí?

 

Slovanské hnutí se za 20 let podstatně rozšířilo. Vznikl velký počet národních, ale i mezinárodních, všeobecných, ale i specializovaných organizací. V mezinárodním slovanském hnutí se vytvořila smysluplná dělba práce.  Všeslovanský svaz v Moskvě koordinuje činnost mezinárodních specializovaných slovanských organizací, Všeslovanský výbor v Praze koordinuje činnost národních organizací a Mezinárodní slovanský sovět  v Kyjevě je politickým ústředím mezinárodního slovanského hnutí. Tyto tři nosné mezinárodní organizace jsou personálně propojeny. Přesto jsou snahy zvenčí a bohužel i zevnitř vnést do nich rozkol. Riziko je velké. Začínají vznikat některé, jakoby mezinárodní organizace. Ve skutečnosti jimi nejsou. Mnohé z nich mají za cíl ze slovanského hnutí vyloučit východní Slovany. Tomu je třeba za každou cenu zabránit a jednotu mezinárodního slovanského hnutí uchovat!

 

Protože na sjezdu jsou přítomni i zástupci jiných spolků, chci se také k nim obrátit s výzvou.  «Podejme si vzájemně ruce, zapomeňme na drobné rozpory, přestaňme se vzájemně napadat, podporujme se a společně rozšiřujme spolupráci k dosažení našeho společného principu – Slovanské jednoty a vzájemnosti.»

 

Budeme-li jednotní – nikdo nás neporazí!