Slovanský svět 05/2017

 

Žít bude už jen v našich vzpomínkách


Dne 26. srpna 2017 zemřel náš velký přítel generálmajor v.v., Ing.  Michal Gondek, bývalý velitel tankové a automobilní služby,  člen Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce.

Michal Gondek se narodil 6.září 1934 v obci Tisinec, v okr. Stropkov na Slovensku. V roce 1952 ukočil studium na Reálném gymnáziu ve Stropkově. V r.1954 jako voják základní služby nastoupil do automobilního učiliště, které ukončil v r. 1956. V roce 1970 jako major ukončil studium na Vojenské akademii v Brně, a v roce 1976 podplukovnk Gondek ukončil studium na Vojenské akademii Vorošilova v Moskvě.  V roce 1981 plukovník Gondek absolvoval na téže akademii v Moskvě vyšší akademický kurz. V září roku 1983 se stal velitelem Tankové a automobilní služby. Dne 1. října 1984 byl Ing. Michal Gondek povýšen do hodnosti generálmajora.

Za svoji službu vlasti byl mnohokrát vyznamenán. Byl nositelem  Řádu rudé hvězdy, Medaile za službu vlasti, Medaile Za zásluhy o obranu vlasti, Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - 3. stupeň, Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani - bronzová medaile, Za zásluhy o ČSLA - 2. stupeň, Medaile Za upevňování bojového přátelství a řady dalších.

 

Generál Gondek se aktivně zúčastňoval akcí pořádaných slovanskými a vlasteneckými organizacemi a Všeslovanského výboru. Naposledy jsme se s gen. Michalem Gondekem setkali 25. dubna 2017 při pietním aktu uložení prstě zeminy od rodného domu gen.Kozyra do jeho hrobu na Olšanských hřbitovech.

 

 

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat 5. září  ve 12 hod. ve Strašnickém krematoriu v Praze.

Všeslovanský výbor vyslovuje hlubokou soustrast nad úmrtím Michala Gondeka všem jeho pozůstalým.