Slovanský svět 01/2019

 

Blahopřejeme Sergeji Nikolajeviči Baburinovi  k  60. narozeninám

 

Předseda Mezinárodní slovanské rady, prezident Mezinárodní slovanské akademie věd, vzdělání, umění a kultury, místopředseda Všeslovanského svazu, člen předsednictva Všeslovanského výboru, bývalý místopředseda Státní Dumy Ruské federace, politik, právník a vědecký pracovník Sergej Nikolajevič Baburin se dne 31. ledna 2019  dožil 60 let.

Přejeme mu hodně zdraví a úspěchů nejen na poli slovanském, ale i ve prospěch ruské společnosti a  všech slovanských národů.

 

 

Поздравляем Сергея Николаевича Бабурина с 60-летием

 

31 января Сергею Николаевичу Бабурину,  доктору юридических наук, профессору, председателю Международного Славянского Совета, Президенту Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА), заместителю председателя Всеславянского союза, члену президиума Всеславянского комитета, бывшему заместителю председателя  Государственной думы РФ, политику, юристу, заслуженому деятелю науки РФ исполнилось . 60 лет. 

 

Желаем нашему другу юбиляру крепкого здоровья и много успехов в работе на славянской ниве, а также на пользу России и всех славянских народов.