Slovanský svět 07/2019

 

Poslední sbohem Zdeňku Pšenicovi

V přeplněném kostele sv. Kateřiny v Zubří se 13. července 2019 v 18 hod. sešli všichni, kteří milovali a vážili si osobnosti jedinečné, vzácné, překypující temperamentem a pozitivní energií, člověka čestného, přátelského, který miloval lidi, svou vlast, její kulturu a tradice, který šířil lásku a porozumění nejen ve svém okolí, ale i v zahraničí. Sešli se, aby se naposledy rozloučili se Zdeňkem Pšenicou  a dali mu své poslední sbohem.

Kromě nejbližších příbuzných se smutečního obřadu zúčastnili bývalí zaměstnanci a spolupracovníci Folklorního sdružení ČR místopředseda FOS ČR Ladislav Michálek, šéfredaktor časopisu Folklor PhDr. Kazimír Jánoška a další, zástupci slovanského hnutí – předseda Všeslovanského výboru JUDr.Zdeněk Opatřil a členka předsednictva Českomoravského slovanského svazu Ing. Zdeňka Chromíková, delegace Česko-Čínské asociace pro kulturní výměnu  vedená p. Zang Hongem,  PhDr. František Synek, vedoucí Památníku Velké Moravy v Mikulčicích, emeritní ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr. Jan Krist, představitelé měst a obcí, státních orgánů, zástupci folklorních spolků z Čech, Moravy, Slovenska a Polska.

Zdeňka Chromíková a Zdeněk Opatřil se přišli rozloučit jménem Všeslovanského výboru

Čestnou stráž u rakve zesnulého drželi členové Valašského folklorního souboru Beskyd. Po pohřební bohoslužbě poděkoval Zdeňku Pšenicovi jménem FOS ČR místopředseda Ladislav Michálek, který ocenil jeho obrovské zásluhy pro národní folklor, ale i folklor v mezinárodním měřítku.

Velmi dojemné bylo poděkování a osobní vyznání, představitele Polského kulturně-osvětového svazu a spoluorganizátora Mezinárodních folklorních setkání "Gorolski Święto" (Horalské slavnosti) v Jablunkově.

 

Projev hluboké soustrasti vyjádřili pozůstalým i FOS ČR taktéž představitelé mezinárodní kulturní nevládní organizace IOV (International Organization of Folk Art- Mezinárodní organizace lidového umění) a I.G.F. (International Union of Folklore Associations - Mezinárodní svaz folklorních sdružení), Velvyslanectví a další zástupci Číny, Gruzie, Indonésie, Kolumbie, Rumunska, Ruska, Slovenska a dalších.

V chrámu sv. Kateřiny zahrála Zdeňku Pšenicovi na jeho poslední cestu cimbálová  muzika Beskyd, kterou tolik miloval.

 

Z chrámu se už smuteční průvod odebral v doprovodu místní dechové hudby na hřbitov. Valaši v národních krojích nesli 33 věnců a asi stejný počet kytic, muži v krojích nesli rakev s ostatky předsedy Folklorního sdružení ČR Zdeňka Pšenicy. Za rakví kráčeli pozůstalí a smuteční hosté. Za zvuku tónů moravské lidové písně z Valašska „Rožnovské hodiny“ byl Zdeněk Pšenica uložen do hrobu k věčnému spánku. 

 

Říká se, že každý člověk je nahraditelný. Ale my, kteří jsme se Zdeňkem spolupracovali, jsme si nad jeho hrobem uvědomili, že v tomto případě to neplatí. Odchod Zdeňka Pšenicy z tohoto světa je nenahraditelnou ztrátou nejen pro český i moravský národopis, ale i pro evropský folklor a mezinárodní slovanské hnutí.

Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru

 

 

Předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil zaslal dne 10. července 2019 místopředsedovi FOS ČR Ladislavu Michálkovi soustrastný dopis tohoto znění.

Vážený pane místopředsedo,

jako blesk z nebe mne zasáhla smutná zpráva o tom, že  včera náhle zemřel dlouholetý předseda FOS ČR pan Zdeněk Pšenica.

Zdeněk Pšenica brzy po svém zvolení navázal spojení s prof. Ing. Břetislavem Chválou, Dr.Sc., tehdejším předsedou Slovanského výboru ČR, se záměrem navázat spolupráci. Prof. Chvála, který byl imobilní, mi uložil, abych navázal se Zdeňkem Pšenicou kontakt, protože, cituji: „on dělá správnou věc nejen pro náš národ, ale i pro všechny Slovany a národy světa.“   

Po úmrtí prof. Chvály v r. 2001 nové  vedení Slovanského výboru ČR změnilo svůj kurz od kultury k politice. Proto až  v r. 2008, kdy jsem zakládal Českomoravský slovanský svaz, začala naše spolupráce.  Bylo to právě Folklorní sdružení ČR, v jehož sídle se uskutečnilo ustavující zasedání ČMSS a byly zahájeny přípravy Slovanských národopisných slavností „Slovanská Praha 2008“. Následovaly Všeslovanské plesy za účasti naší i šesti slovanských národnostních menšin, žijících v ČR, Západoslovanské festivaly v Kladně a poté ve Slaném. Bez Zdeňka Pšenicy bychom to vše nezvládli. Byl našim poradcem, pomocníkem a konzultantem. Po založení Všeslovanského výboru v r. 2010 se Zdeněk Pšenica v rámci možností zúčastňoval jako host našich zasedání a osvětových akcí, na nichž prokazoval své mimořádné znalosti české historie.

Někteří členové FOS ČR se osobně zapojili do práce ČMSS. Mně osobně, ale i některým dalším členům našich spolků byla dána možnost zúčastnit se folklorních festivalů pořádaných v ČR. Se Zdeňkem Pšenicou jsme byli i na Slovensku, v Polsku a v Rusku. Jarmila Mrnuštíková byla v r. 2012 v Moskvě na návrh ČMSS vyznamenána „Stříbrnou holubicí“ jako nejvýznamnější Češka roku. Bohužel spolupráce s Ruským folklorním svazem navázaná v r. 2013, vzhledem k problémům, do nichž byl FOS ČR uvržen, nepokračovala.

Předčasný odchod Zdeňka Pšenicy je pro slovanské hnutí nenahraditelnou ztrátou.

Přijměte prosím Vy a všichni pozůstalí projev nejupřímnější soustrasti.

 

 

ZDENĚK PŠENICA

jeden z největších folkloristů už není mezi námi

 

Zdrcující zpráva zastihla všechny vlastence a členy folklorních spolků nejen v ČR, ale  i v zahraničí. V úterý 9. července 2019 ve večerních hodinách, ve věku 55 let zemřel dlouholetý předseda Folklorního sdružení České republiky, předseda Česko-čínského centra pro spolupráci, z.s. a člen Prezidia Evropské unie umění

Zdeněk Pšenica

Zdeněk Pšenica se narodil 23. prosince 1963 v Zubří na Valašsku, jako jedno z dvojčat, druhým byla jeho sestra Helena. Po ukončení Střední průmyslové školy  v r. 1981 začal pracovat jako dělník v Gumárnách v Zubří. Následující rok nastoupil základní vojenskou službu k  Pohraniční stráži v Lomné.  Po návratu do civilu se nechal přesvědčit svojí sestrou Helenou a zapsal se jako tanečník do kroužku Beskyd v Zubří. Tam se projevily nejen jeho pohybové, ale i organizační schopnosti a za krátkou dobu kroužek vedl.

Politické změny ve státě přivedly Zdeňka už v r. 1990 do Prahy do zakládajícího se Folklorního sdružení České republiky, v němž byl zvolen předsedou revizní komise.

V roce 1993 si našel nevěstu Janu Hanákovou až v Limbachu v okrese Pezinok na Slovensku. Spolu mají dvě dcerky – Janičku a Haničku, které velice miloval a kterým dosud roztomile říkal „miminka“. 

V Milovicích získal byt, který vybavil v národopisném stylu, v němž převažoval valašský folklor. Zdálo se, že rodina je zabezpečená.

V roce 1997 byl Zdeněk v krásném věku 34 roků zvolen předsedou  Folklorního sdružení ČR. Folklor se stal smyslem jeho života. Obětoval mu všechno, co měl. Dokonce i nadějnou rodinu, kterou miloval, ale bohužel mu čas na ni nezbýval. Za jeho působení se rozrostl počet souborů v ČR na 412 a bylo pořádáno 65 festivalů. Folklorní sdružení vydávalo překrásný časopis Folklor, stalo se uznávaným sdružením ve světě. Do folklorních souborů se zapojovala mládež díky tomu, že Zdeněk Pšenica měl hlavní podíl na organizování celostátní česko-slovenské soutěže Zpěváček – Slávik. Byl také předsedou  přípravného výboru Mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark, členem prezidia projektu Dny tradiční kultury v ČR a dalších. Organizoval naprosto ojedinělý folklorní „magaples“ v pražském TOP hotelu. Ale dokázal se důrazně postavit proti záměru tehdejší ministryně obrany zrušit vojenský folklorní soubor Ondráš, podílel se na obnovení zrušeného Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů atd. Pomáhal Českomoravskému slovanskému svazu v pořádání Západoslovanských festivalů a Všeslovanských plesů. Zúčastňoval se i osvětových přednášek Všeslovanského výboru, na nichž prokazoval svoje obšírné znalosti české historie.

V České republice se však tradičně úspěch neodpouští a  zpravidla bývá po zásluze potrestán. V politických kruzích se bohužel nepovažuje za důležité, že je vykonávána vlastenecká práce ve prospěch společnosti. Proto Folklornímu sdružení začaly být od r. 2012 kráceny dotace. Marně Zdeněk Pšenica argumentoval na nejvyšších místech, že je to zničující pro sdružení, ale i pro výchovu mladé generace. Stát v r. 2014 uzavřel tok peněz do Folklorního sdružení zcela.  Zdeněk vložil do FOSu všechny svoje peníze, bral si půjčky na úhradu závazků, které čestně splácel atd. A jak je to v české kotlině zvykem, přidala se i media. Šárka Kubátová dne 3. listopadu 2014 uveřejnila v Lidovkách.cz svůj nehorázný článek pod názvem „Folklorní tunel“, který Zdeňka těžce ranil. Češi si neváží velkých osobností svého národa a Zdeněk Pšenica velkou osobností byl.

Folklorní sdružení se ocitlo v insolvenci, nikoliv však vinou Zdeňka Pšenici. Zdeněk Pšenica musel propustit všechny zaměstnance a pokud to bylo možné, pomáhal jim najít nové zaměstnání. My jsme mu pomáhali s uložením perfektně vedeného archivu a uskladněním věcí, které byly v majetku FOS ČR. Podle známého rčení „kapitán opouští potápějící se loď jako poslední“ odešel z FOS ČR i on. Bylo to v době, kdy už utratil všechny svoje peníze a neměl z čeho provozní náklady financovat. Zdeněk se ocitl bez práce a bez prostředků k živobytí.

Naštěstí si obrovských schopností Zdeňka Pšenici povšimlo Čínské velvyslanectví a angažovalo jej. To byla záchrana. Vyslali jej do Číny, pověřili jej pořádáním čínských prezentačních akcí v ČR. Úkolu se zhostil s příslovečnou jemu profesionalitou. Proto byl dne 27.10.2018 zvolen předsedou Česko-čínského centra pro spolupráci, z.s.  V té době se však začaly objevovat zdravotní potíže způsobené „válečným tažením“ proti FOS ČR. Přesto však pracoval s plným nasazením.

Místo ocenění a vyznamenání se tomuto skvělému člověku dostalo ponížení a psychického nátlaku, neboť musel přihlížet tomu, jak je bořeno jedinečné „folklórní impérium“, které vybudoval a do kterého vložil svůj um a duši, a vůbec vše, co v životě měl. 

Srdce vždy usměvavého, šarmantního a laskavého člověka, který až do konce loňského roku překypoval energií a optimismem, bylo zlomeno a přestalo tlouct v úterý 9. července 2019 ve večerních hodinách. Zdeněk Pšenica po sobě zanechal obrovské dílo, zprostředkoval nám množství dojmů a zážitků. Žel již posledním jeho činem bude Mezinárodní sborový koncert a hudební festival v Praze v Paláci Žofín 25. července. Bez Zdeňka Pšenici však bude tento festival smutný.

Nechť jeho duše nalezne věčný klid ve folklorním nebi.

Čest jeho světlé památce!

 

Zdeněk Pšenica (uprostřed) a Zdeněk Opatřil (druhý zleva) na pracovní návštěvě

 Folklorního sdružení Ruské federace v Moskvě v říjnu 2013

 

 

 

 

 

 

  22 ИЮНЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, НЕОФАШИЗМА И ВОЙНЫ.

      29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАНА И ПОДПОЛЬЩИКА

      ПИКЕТ В ВАРНЕ

 

        В Варне стоит летняя жара, но, несмотря на это активисты Единого международного антиимпериалистического фронта, организации « Оплот Болгарии», Болгарского славянского движения и местные антифашисты и патриоты  провели ПИКЕТ, отметив обе даты, для Болгарии тесно связанные между собой – 22 июня – День борьбы  против империализма, неофашизма и войны.

      Необходимо было напомнить, что болгарский народ пережил 20 лет фашистского режима, в борьбе с которым погибли свыше 100000 антифашистов, коммунистов, комсомольцев…И что уже 22 июня руководство Болгарской рабочей партии ( коммунистов» выступило с «Воззванием», в котором говорилось: « Болгарский народ, который в своем огромном большинстве хранит бескрайнюю любовь к братскому советскому народу и связывает все свои надежды на лучшее будущее, поддержит справедливую борьбу советского народа…. Перед ним стоит колоссальная задача – не допустить никоим образом  использования своей земли и своей армии для разбойничьих целей  германского фашизма. Перед ним стоит задача помочь, чем может, советскому народу в его тяжкой борьбе…               «   Выражая уверенность в победе СССР над гитлеровской Германией,  партия призвала народ не оказывать никакой материальной поддержки гитлеровцам:» Ни зерна болгарской пшеницы, ни ломтя болгарского хлеба германским фашистам и грабителям!   Ни одного болгарина к их услугам!». Так начиналось организованная борьба болгарского народа.

    Уже в июле ушли в горы первые партизанские отряды  и группы – в Разлоге, Дупнице, Батаке, Калофере и Карлово, Севлиево и Габрово.Новые отряды  возникали ввСофийской, Ямбольской. Сливенской, Варненской областях… Постепенно создавались 10 оперативных зон действия Новой народной армии в тесном сотрудничестве с партизанами Югославии и Греции.

     Специальная тем – преследования коммунистов, комсомольцев и антифашистов фашистской власть, издавшей специальный Закон о защите государства, по которому малейшее сопротивление вызывло жестокие преследования, казни и истязания.

    Именно потому здесь прошел наш ПИКЕТ.  В Болгарии вновь забрезжили всполохи фашизма. Средства массовой информации и особенно телевидение  захлебываются в антирусской,  а, точнее, антисоветской истерии… Какие-то потомки недобитых фашистов кощунственно развлекаются, расписывая памятники советским воинам свастиками. А  в день рождения фюрера провели съезд фашистов сей Европы и создали международный Союз фашистов  -  « Крепость Европы». Официальные власти поощряют фальсификацию исторических фактов, ведется переобучение даже преподавателей истории, которым внушаются абсолютно дикие понятия о роли России в истории Болгарии, отрицается даже само понятие Освободительной войны и существование османского ига. Точно так же оправдывается существование фашистского режима и его преступлений. Все это хорошо оплачивается натовскими и заокеанскими « партнерами».  Достаточно об этом говорит такой абсурдный факт, что американским летчикам, которые провели жестокие бомбардировки Софии в 1944 году, от которых погибли тысячи мирных жителей, поставлен памятник в той же Софии.*)

     Потому было решено провести ПИКЕТ в память тех, кто смело включился в смертельную войну с германским фашизмом сразу же после его нападения на СССР. Здесь, у подножия памятника-ПАНТЕОНА  варненским коммунистам и антифашистам мы заявили о недопустимости новой войны, рассказали о деятельности антифашистского Сопротивления в Болгарии, о первых днях войны и упорном сопротивлении Красной Армии. А наш товарищ -  заместитель председателя Болгарского славянского движения, депутат горсовета  Добрин Иванов рассказал, как прошла в Берлине антифашистская конференция, посвященная агрессивным преступлениям НАТО. ПИКЕТ проходил под лозунгами: « Вон военные базы!», « Болгария – зона мира», « НАТО – вон!».                 

Примечание.

*) В Чехии также приувеличивают роль американской армии, в освобождении Чехословакии, несмотря на то, что в результате американских бомбардировок в 1944 году погибло около 5 000 мирных жителей. В Карловых Варах установлен обелиск американской армии, наверно в знак признательности, за то, что американцы Карловы Вары не бомбили и даже нога американского солдата в этот чудесный курортный город никогда не вступила. Иначе бы курорта уже не было.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

руководителей левопатриотических

общественных объединений Белоруссии,

образовавших Координационных совет «Единство»

по вопросу оплаты услуг милиции, медицинских

и коммунальных служб при проведении массовых

мероприятий в Белоруссии

 

Вступило в силу Постановление Совета  Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия». Постановление издано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в редакции от 7 августа 2003 года.

На основании данного Постановления Совета Министров Республики Беларусь исполкомы стали требовать от общественных объединений, организующих массовые мероприятия (пикеты, митинги, шествия, демонстрации и др.), оплату названных расходов и предупреждают, что без предъявления документов об оплате общественные объединения не вправе проводить мероприятия, а в случае, если оно всё же будет проведено организаторами, то будет составляться протокол об административном правонарушении.

До издания данного Постановления Совета Министров на протяжении многих лет никакой оплаты за услуги со стороны органов правопорядка, медицинских органов и коммунальных служб не взималось и надобности в этом не было, так как все они финансируются из бюджета, наполняемого за счёт налогов с физических и юридических лиц, а их работники получают заработную плату от государства. Зачемже потребовалось собирать двойную дань с граждан, реализующих своё безусловное конституционное право на свободу массовых мероприятий (ст. 35 Конституции Республики Беларусь)?

Заблуждаются те, кто думает, что депутаты и властвующие чиновники руководствуются в данном случае соображениями получения дополнительной прибыли «из воздуха». Подлинная причина в другом: т. н. «белорусская экономическая модель», являясь буржуазной, хромает, как ей и положено, но власть имущие возвращаться на испытанный социалистический путь развития не хотят, и посему, предвидя неизбежные общественные осложнения, пытаются лишить трудящихся возможности критики и протеста, делая материально недоступными им массовые мероприятия. И заметим: введением оплаты услуг власти фактически лишают права на массовые мероприятия именно левопатриотические организации, отстаивающие социалистические ценности, Союз с Россией и возрождение СССР, которые никем не финансируются, тогда как буржуазные, прозападные, в том числе экстремистские организации проблем с деньгами не знают, финансируются, в том числе из-за рубежа, и они готовы дополнительно оплачивать услуги милиции, медиков и коммунальщиков. Однако никого не заботит, что государственный корабль, давая крен на правый бок, может перевернуться.

Кроме этого, следует особо отметить, что из истории известно: преследование левых сил со стороны властных структур, как правило, является одним из признаков фашизации режима.

Только что вступило в юридическую силу названное Постановление Совета Министров, а уже наносится крупный идеологический вред и гражданам Республики Беларусь, и государству. Так, левопатриотические общественные объединения, образовавшие Координационный совет «Единство», заявили проведение антифашистского пикетирования на 22 июня 2019 года – в день нападения на Советский Союз, в том числе на БССР, европейского фашизма во главе с гитлеровской Германией. Но заявителей уже предупредили, что при отсутствии оплаты милиция не допустит проведение пикетирования. Таким образом, проводить массовые антифашистские мероприятия в республике уже не придётся, в том числе бороться с наступающим фашизмом, так как у их организаторов нет денег. Зато «чернобыльские шляхи», празднование годовщины несостоявшегося буржуазного коллаборационистского государства БНР или шествие в память о ложных жертвах «сталинских репрессий» в Куропатах, где на самом деле покоятся жертвы гитлеровского фашизма, проводить можно, так как у их организаторов денег достаточно.

Несмотря на то, что в своём уведомлении о пикетировании мы чётко указали, что не нуждаемся в услугах, что охрану общественного порядка обеспечим обственными силами, как и уборку территории, а медицинскую помощь обеспечим в случае необходимости вызовом бригады «Скорой помощи», которая безо всяких дополнительных плат обязана выезжать по вызову, нам насильно навязывают услуги и требуют за них платить.

Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в части требования оплаты за их проведение и соответствующее Постановление Совета Министров явно противоречат действующей Конституции Республики Беларусь, и мы сожалеем, что гарант Конституции Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко мирится с таким положением и подписал данный Закон.

В связи с изложенным, заявляем следующее:

  1. Левопатриотические общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный совет «Единство», вынуждены отказаться от проведения массовых мероприятий до отмены платы за их проведение и намерены бороться с нарушениями Конституции, каких в последнее время стало весьма много. Призываем трудящихся поддержать нас в этом.

   * 2. В связи с предстоящими выборами с момента объявления агитационной кампании мы призовём граждан не отдавать свои                   голоса кандидатам, способным издавать Законы, выхолащивающие демократические нормы Конституции.

  1. Республика идёт вправо, становится на путь, который в своём конце неминуемо приведёт к остановке под названием «фашизм». Поэтому призываем трудящихся, пока непоздно, мобилизовываться и объединиться для борьбы с целью недопущения той участи, какая постигла народ братской Украины и уготована также и нам западными недругами Белоруссии и их местными приспешниками. История показала, в том числе в Белоруссии, что фашизм можно легко не допустить в зародыше, но уничтожить, когда он набрал силу, можно только большой кровью.

 

Л.Е. Школьников,

Секретарь-координатор РОО СКПС

В.Б. Зеликов,

Председатель Республиканского Гражданского Комитета ПОО «Отечество»

В.В. Драко,

Председатель Республиканского Совета ОО ДСПС

г. Минск,

19.06.2019 года

* В соответствии с негативным отношением В.И. Ленина к буржуазному парламентаризму, который он называл также «парламентским кретинизмом», члены ПОО «Отечество» в буржуазных выборах не учавствуют.