Slovanský svět 07/2020

В Чехии сняли народный фильм «Цена Победы»
 
 
В годовщину 75-летия Победы общественное движение «Бессмертный полк» в Чехии представило народный фильм «Цена Победы». Это фильм-рассказ, фильм-воспоминания – воспоминания людей, которых объединяет одна история – история освобождения от фашизма в годы Второй мировой войны.
 
Татьяна Ерёменко, дочь генерала армии Андрея Ерёменко, рассказывает  об освободительных операциях войск 4-го Украинского фронта на территории Чехии. Заместитель председателя «Остравского Русского дома» Тамара Галынина вспоминает о том, как был дорог в военное время обычный кусочек сахара. Пережившая суровую блокаду Ленинграда Ирина Юржинова до сих пор видит перед глазами колонну пленных немцев, которых кто-то жалел, кто-то показывал кулаки, а кто-то плевал на главного врага. 
 
Участники Пражского восстания 1945 года Людмила Гайкова и Эмиль Шнеберг встречали Победу на баррикадах. Вся семья Эмиля Шнеберга была на баррикаде, и даже когда 8 мая было заключено перемирие, не уходила и держала оборону.  Людмила Гайкова работала в полевом госпитале и ухаживала как за ранеными чехами, так и за немцами. Самым сильным ее воспоминанием о Дне Победы стало крепкое рукопожатие советских танкистов-освободителей, которых люди встречали со словами «Слава! Спасибо!»
 
Воспоминания своего прадеда, генерала армии Людвика Свободы, который командовал Первым чехословацким корпусом, прочитал Мирослав Клусак. Журналист Андрей Фозикош рассказал о своем друге, ветеране войны Марке Блюментале, освобождавшем Чехию в 1945-м году, а его стихотворение «45-го май» прочел Народный артист России Андрей Смоляков.
 
В фильме звучит музыка чешского композитора русского происхождения Вадима Петрова. Фильм снят при поддержке дочери маршала Ивана Конева Натальи Коневой и кинофестиваля «Новый русский фильм».
 
Ольга Кондрашина
 
Смотрите на : 
 

V České republice byl natočen film «Cena vítězství»

 

Osvobození Prahy 9. května 1945

K  75. výročí vítězství ve 2. světové válce představilo společenské hnutí Nesmrtelný pluk v České republice film Cena vítězství. Jedná se o filmový příběh, který zachycuje vzpomínky lidí spojených jedním příběhem, příběhem boje o osvobození od fašismu během 2. světové války. 
 
Tatjana Jeremenko, dcera armádního generála Andreje Jeremenka, hovoří o osvobozovacích operacích jednotek 4. ukrajinského frontu v České republice. Místopředsedkyně Ostravského Ruského domu Tamara Galynina vzpomíná, jak drahý byl za války obyčejný cukr. Poté, co Irina Juržinova přežila těžkou blokádu Leningradu, stále vidí před očima zástup zajatých Němců, které někdo litoval, někdo jim hrozil pěstí a někdo na ně plival.
 
Účastníci pražského povstání roku 1945, Ludmila Hájková a Emil Šneberg, slavili vítězství na barikádách. Celá rodina Emila Šneberga byla na barikádách, a i když bylo 8. května podepsáno příměří, neopustila své pozice. Ludmila Hájková pracovala v polní nemocnici a starala se o zraněné Čechy i Němce. Nejsilnější vzpomínkou na Den vítězství bylo silné podání ruky sovětských osvoboditelů, které lidé vítali se slovy: „Sláva! Děkuji! “
 
Miroslav Klusák četl vzpomínky svého pradědečka, armádního generála Ludvíka Svobody, který velel 1. československému sboru. Novinář Andrej Fozikoš hovořil o svém příteli, válečném veteránovi Markovi Blumenthalovi, který osvobozoval Českou republiku v roce 1945.
 
Ve filmu zní hudba českého skladatele ruského původu Vadima Petrova. Film byl natočen za podpory dcery maršála Ivana Koněva Natalie Koněvové a festivalu Nový ruský film.
 
 
Olga Kondrashina
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Skype: czechtoday
www.czechtoday.eu
 
Film ke shlédnutí na: