Milí čtenáři, vlastenci a stoupenci slovanského hnutí!

Programovým cílem našeho internetového časopisu „Slovanský svět“ je podávat vám informace o tom, co se děje ve slovanském světě a co se připravuje, a na co zajímavého se můžete těšit. Najdete v něm i informace o osobnostech, které se významně zapsaly do historie svých slovanských národů a celé evropské civilizace.

Slovanské hnutí bohužel není nikým  finančně podporováno. Proto nemůžeme naše články překládat. Děkujeme za pochopení.

JUDr. Zdeněk Opatřil, předseda

Všeslovanského výboru

 

ОТ  ИЗДАТЕЛЯ

Дорогие читатели, патриоты и приверженцы славянского движения!      

Цель  интернет-журнала «Славянский мир» - рассказывать вам  о том, что происходит в славянском мире, а также  о том, что готовится и что интересного вы можете ожидать.  Будет там и  информация о тех, кто внес значительный вклад в историю своих славянских  народов и всей европейской цивилизации.

К сожалению, славянское движение ни кем финансово не поддерживается. Поэтому  просим с пониманием отнестить к тому, что мы не можем переводить наши материалы. Благодарим за понимание.

Зденек  Опатршил, председатель

Всеславянского комитета

 

Ročník 2022

 

 

01/2022

02/2022

 03/2022

04/2022 

05/2022

06/2022

 


07/2022

 

 

 

 

     Ročník 2021

 

 

01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021

09/2021

10/2021

 

 

 

 

 

 

 

                                Ročník 2020 

 

 

01/2020   

    02/2020

 

     03/2020  

 

04/2020

 

05/2020

 

06/2020

07/2020

 

08/2020

09/2020 

10/2020

 

 

 

                                                                                                                                                              Ročník 2019 

 

 

           01/2019

            02/2019

 

             03/2019

 

  04/2019

 

  05/2019

06/2019

 07/2019

 

  08/2019

09/2019

10/2019 11/2019

       

                       
                                          Ročník 2018 

 

      01/2018

      02/2018

      03/2018

        04/2018

        05/2018

      06/2018

     07/2018

      08/2018

      09/2018


   
     10/2018

   

 

 

                                                                                                                                      Ročník 2017 

 

01/2017
         01/2017
02/2017
          02/2017
03/2017
          03/2017
04/2017
          04/2017
05/2017
          05/2017
06/2017
          06/2017 


 

 

Ročník 2016 

 

01/2016
          01/2016
02/2016
          02/2016
03/2016
          03/2016
04/2016
          04/2016
05/2016
          05/2016
06/2016
          06/2016

 

  

 

 Ročník 2015 

 

01/2015
      01/2015
02/2015
      02/2015
03/2015
      03/2015
04/2015
      04/2015
05/2015
      05/2015
06/2015
      06/2015
07/2015
      07/2015